CVČ Fándly Sereď „B“ – Mikroliga 1. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
BK Slovan Bratislava
CVČ Fándly Sereď „B“
BKM SPU Nitra

Program zápasov
10,00 – 11,00   BK Slovan – CVČ Fándly Sereď „B“
11,00 – 12,00   BKM SPU Nitra – CVČ Fándly Sereď „B“
12,00 – 12,30   súťaže a spoločné fotografovanie
12,30 – 13,30   BK Slovan – BKM SPU Nitra

CVČ Fándly Sereď „A“ – Mikroliga 1. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
CVČ Fándly Sereď „A“
BK Inter Bratislava
BSC Turnianska Bratislava

Program zápasov
09.00 – 10.00  CVČ Fándly Sereď „A“ – BK Inter Bratislava
10.00 – 11.00  BK Inter Bratislava – B.S.C. Turnianska Bratislava
11.00 – 11.30  Súťaže + spoločná foto
11.30 – 12.30  B.S.C. Turnianska Bratislava – CVČ Fándly Sereď „A“