Venujte časť svojich daní na dobré účely. Využite možnosť a sami určite, kam pošlete časť svojich daní. Daruje 2% a kedykoľvek si môžete pozrieť ako sa využili. Viac na tomto odkaze:

–> 2 % z dane <–