Starší mini

Pondelok 16,30 – 18,00 ZŠ J. Fándlyho
Utorok 16,00 – 17,30 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 16,30 – 18,00 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 15,30 – 17,00 ZŠ J. Fándlyho

Mladší mini

Pondelok 15,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho
Utorok 14,30 – 16,00 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 15,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 14,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho

Prípravka I

Pondelok 13,30 – 15,00 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 13,30 – 15,00 ZŠ J. Fándlyho

Prípravka II

Pondelok 14,45 – 15,45 ZŠ J. Fándlyho
Streda 15,00 – 16,00 ZŠ J. Fándlyho

Predprípravka 

Pondelok 13,30 – 14,45 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 13,00 – 14,00 ZŠ J. Fándlyho