Mladší žiaci

Pondelok 16,30 – 18,00 ZŠ J. Fándlyho
Utorok 17,30 – 19,00 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 16,30 – 18,00 ZŠ J. A. Komenského
Piatok 16,30 – 18,00 ZŠ J. A. Komenského

Starší a mladší mini

Pondelok 15,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho
Utorok 16,00 – 17,30 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 16,30 – 18,00 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 15,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho

Prípravka I (3. – 4. roč.)

Pondelok 13,30 – 15,00 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 13,30 – 15,00 ZŠ J. Fándlyho

Prípravka II (3. – 4. roč.)

Utorok 14,30 – 16,00 ZŠ J. Fándlyho
Štvrtok 15,00 – 16,30 ZŠ J. Fándlyho

Prípravka III (2. roč.)

Streda 13,30 – 14,45 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 13,30 – 14,45 ZŠ J. Fándlyho

Predprípravka (1. roč.)

Pondelok 13,30 – 14,45 ZŠ J. Fándlyho
Piatok 12,15 – 13,30 ZŠ J. Fándlyho