Ako to už každoročne býva zvykom, na mikulášsky deň usporiadal náš klub v spolupráci s Centrom voľného času pri ZŠ J. Fándlyho Mikulášsky basketbal. Táto akcia je určená pre všetkých prípravkárov a predprípravkárov, ktorí trénujú v Centre voľného času. Telocvičňa sa nám pomaly začala napĺňať už pol hodinu pred začiatkom, keďže niektoré deti boli zvedavé a nedočkavé kedy príde Mikuláš. Po príchode všetkých deti, ktorých bolo vyše 50, sme sa rozbehali a rozcvičili. Potom sme rozdelili deti do jednotlivých družstiev a vrhli sme sa do súťaženia. Na záver sme si dali súťaž v hľadaní svojej tenisky, čo bolo úsmevné nielen pre deti. Bolo krásne vidieť, ako sa deti počas súťaží zabávali, ako ich to veľmi bavilo. Po súťažiach nás prišiel pozrieť aj Mikuláš, no tento rok zo sebou priniesol aj čerta. Každé jedno družstvo dostalo za úlohu povedať Mikulášovi básničku, aby si zaslúžili odmenu v podobe mikulášskeho balíčka. Všetky družstvá nakoniec svoju úlohu úspešne zvládli. Na konci sme poďakovali, všetkým prítomným, deťom aj rodičom, za účasť.

Všetci si toto mikulášske poobedie užívali, či už deti ale aj rodičia. Už teraz sa niektorí nevedia dočkať ďalšieho roku, kedy nás opäť príde pozrieť Mikuláš.