Vážení priaznivci basketbalu,

dovoľujem si osloviť Vás ako predseda športového klubu ŠBK Sereď, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR v decembri 2015. Založenie Školského basketbalového klubu Sereď vyplynulo z tradície chlapčenského basketbalu na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, ktorú začala písať takmer  pred dvoma desaťročiami p.Mgr. Jolana Čomajová.

Predovšetkým ide o pokračovanie kontinuity chlapčenského a z neho vyplývajúceho mužského basketbalu v Seredi.

ŠBK sa vo svojich prvých rokoch- krokoch chce upriamiť predovšetkým na výchovu mládeže, jej zainteresovaniu sa na šport, samozrejme, so zameraním na basketbal. V prípravkách osloviť deti, a tým nemyslím len chlapcov, ale aj dievčatá, aby sa venovali športu a basketbalu. Naučiť deti športovať a vypracovať u nich vzťah k basketbalu, je nielen dobré, ale predovšetkým  prospešné. Nie je to v dnešnej dobe jednoduchá úloha . Na deti striehnu iné aktivity, ako sú napríklad počítače, sociálne siete, nástrahy zľahčujúce ich rozhodovanie, a niekedy sú to aj nebezpečné vplyvy spoločnosti, ako sú napríklad aj drogy.

Basketbal a tréningové procesy, súťažné zápasy, vytvárajú u detí vzťah k tímovosti a športu. Zároveň súťažením v ich vekovej kategórii vzniká u nich pocit zodpovednosti nielen k rodičom, ktorí ich podporujú, ale aj k celému kolektívu, v ktorom deti trénujú, hrajú a, samozrejme, k trénerovi. ŠBK momentálne disponuje dostatkom kvalifikovaných a skúsených trénerov a funkcionárov, ktorí už roky pôsobia v basketbale v rámci Slovenska.

ŠBK  vo svojej činnosti bude spolupracovať so základnými školami v Seredi a blízkom okolí. Budeme sa venovať predovšetkým  mládežníckemu basketbalu. Pomoc rodičov, mesta, sponzorov a priaznivcov basketbalu je všestranne potrebná.

Teším sa na súťaženia prvých družstiev a na prvé výhry našich hráčov.

Vladimír Ujlacký
predseda ŠBK Sereď