Centrum voľného času pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi otvorilo tento školský rok 4 pohybové prípravky zamerané na basketbal (3 prípravky a 1 predprípravka). Na našej škole je basketbal veľmi populárny, o čom svedčia aj nasledujúce riadky. Škola úzko spolupracuje so Školským basketbalovým klubom Sereď, kde deti po ukončení prípravky pokračujú s basketbalom ďalej v tomto klube, hrajú súťažné zápasy a môžu naďalej rozvíjať ich basketbalové zručnosti a schopnosti. Takisto naša škola spolupracuje s materskými školami. Okrem rôznych aktivít ako napr. Deň otvorených dverí sa naša škola venovala aj predškolákom počas celého školského roka. Predškoláci minulý školský rok dva krát do týždňa navštevovali telocvičňu a spolu s trénerom sa venovali pohybovej príprave a oboznamovaniu sa s basketbalom. V kútiku duše sme vtedy dúfali, že deti po prihlásení sa na našu školu budú v tomto ďalej pokračovať. No to čo sa udialo prvý septembrový týždeň nečakal snáď ani najväčší optimista.

Počas prvých dvoch školských dní sme navštevovali triedy na prvom stupni a pýtali sme sa detí, či by mali záujem o basketbal. Deti na nič nečakali a počas celého prvého týždňa nám nosili podpísané prihlášky rodičmi. Spolu sme dostali vyše 70 prihlášok, čo je na jednu školu neuveriteľné číslo. Oplatila sa nám aj spomínaná spolupráca s materskými školami, keď do predprípravky sa nám prihlásilo 34 detí, čo predstavuje vyše tretinu z celkového počtu prihlásených prvákov !

Všetci veríme, že sa nám podarí deti presvedčiť a zostanú pri basketbale čo najdlhšie. Na všetkých deťoch bolo vidieť, že sú plné odhodlania a nadšenia, tak dúfame, že to veľké nadšenie im ostane čo najdlhšie.

Ak máte aj vy doma dieťa, ktoré sa chce prihlásiť na basketbal, tak neváhajte a doveďte ho k nám. Dieťa pri tom vôbec nemusí navštevovať našu školu.

Rozpis jednotlivých tréningov nájdete na webovej stránke: http://sbksered.sk/druzstva/sezona-2018-2019/rozpis-treningov/