V prvý júlový týždeň usporiadal Školský basketbalový klub v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď Seredský Basket Camp 2018. Prihlásilo sa nám 26 camperov, čo bolo viac ako minulý rok, ktorí boli ochotní a odhodlaní trénovať aj cez prázdniny. Camperi boli rozdelení do 2 tímov: Team Red a Team Blue. Modrá a červená sú oficiálne farby klubu a ZŠ J. Fándlyho. Režim dňa bol nasledovný: ráno tréning, potom desiata, nasledovali súťaže a bazén, po bazéne obed, po obede odpočinok a po odpočinku druhý tréning. Tento rok sme zaviedli aj novinku, keď sme sa počas odpočinku venovali angličtine.
Tak ako minulý rok aj tento rok sme súťažili o rôzne ceny v oboch družstvách. Cena MVP pre najlepšieho a najužitočnejšieho hráča a cena MIP pre hráča s najlepším zlepšením. Takisto sme vyhlásili aj hráča, ktorý sa najviac snažil na hodinách angličtiny. Túto cenu si najviac zaslúžil Matej Harčár. Cena MVP zahrňovala 6 súťaží: člnkový beh, preskoky cez švihadlo, streľba dvojtaktov, streľba trestných hodov, hra 1 na 1 a prekážková dráha „skills challenge“. Jednotlivé výsledky sa zapisovali do tabuľky a hráč s najväčším počtom bodov si odniesol domov cenu MVP.
Každý jeden hráč a hráčka vydali na tréningoch a v súťažiach zo seba maximum a sme veľmi radi, že sme im mohli pomôcť v ich napredovaní aj počas letných prázdnin. Deti boli spokojné aj s hodinami angličtiny, kde sa oboznamovali s novými slovíčkami a frázami, ktoré boli zamerané aj na basketbalovú terminológiu. Nemenej sa tešili aj na bazén do ktorého chodievali každý deň v rámci regenerácie. Celý týždeň bol vidieť úsmev na tvárach všetkých zúčastnených a bola radosť sledovať ich veľký záujem o napredovanie a načerpanie nových vedomostí a nielen basketbalových. Všetci camperi boli na konci campu ohodnotení. Každý jeden zúčastnený dostal medailu, diplom a sladkosť. Po záverečnom vyhodnotení všetci odchádzali domov šťastní a spokojní s vierou, že by si camp radi zopakovali, čo nás nesmierne teší a zároveň zaväzuje.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ:
Cena MVP (Team Red): Ivan Mizera
Cena MVP (Team Blue): Tomáš Hatnančík
Cena MIP (Team Red): Ján Mizerík
Cena MIP (Team Blue): Samuel Greguška