CVČ Fándly Sereď „B“ – Mikroliga 2. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
BSC Lachova Bratislava
CVČ Fándly Sereď „B“
BK Inter Bratislava
BK Gabko Senec

Program zápasov
13:30 – 14:10   CVČ Fándly Sereď – BK Inter Bratislava
14:10 – 14:50   BSC Lachova Bratislava – CVČ Fándly Sereď
14:50 – 15:30   CVČ Fándly Sereď – BK Gabko Senec
15:30 – 16:00   Súťaže

CVČ Fándly Sereď „B“ – Mikroliga 1. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
BK Slovan Bratislava
CVČ Fándly Sereď „B“
BKM SPU Nitra

Program zápasov
10,00 – 11,00   BK Slovan – CVČ Fándly Sereď „B“
11,00 – 12,00   BKM SPU Nitra – CVČ Fándly Sereď „B“
12,00 – 12,30   súťaže a spoločné fotografovanie
12,30 – 13,30   BK Slovan – BKM SPU Nitra