CVČ Fándly Sereď – Mikroliga 2. kolo

Tohto kola sa zaúčastnia:

CVČ Fándly Sereď
BK Junior Komárno
MBK Karlovka Bratislava

 

Program:

9:00-10:00   Komárno-CVČ Fándly Sereď
10:00-11:00  CVČ Fándly Sereď-Karlovka
1
1:00-11:30  spoločné súťaže+foto
11
:30-12:30  Karlovka-Komárno