CVČ Fándly Sereď „B“ – Mikroliga 5. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
CVČ Fándly Sereď „B“
Senec
BSC Holíčska Bratislava

Program zápasov
09:00 – 10:00   CVČ Fándly Sereď „B“ –  Senec
10:00 – 11:00   Senec – BSC Holíčska Bratislava
11:00 – 11:30   Súťaže + spoločná foto
11:30 – 12:30   BSC Holíčska Bratislava – CVČ Fándly Sereď „B“

CVČ Fándly Sereď „A“ – Mikroliga 4. kolo

Turnajových zápasov sa zúčastnia tímy:
CVČ Fándly Sereď „A“
BSC Lachova Bratislava
BK Junior Komárno

Program zápasov
09:00 – 10:00    CVČ Fándly Sereď „A“ – BSC Lachova Bratislava
10:00 – 11:00    BSC Lachova Bratislava – BK Junior Komárno
11:00 – 11:30    Súťaže
11:30 – 12:30    BK Junior Komárno – CVČ Fándly Sereď „A“